top of page

מכתב הסטודנטים- רוצים עתיד שווה בחינוך!

אנו, סטודנטים וסטודנטיות לחינוך, תומכים במאבק המורים לחתימה על הסכם שכר חדש והוגן!

בחרנו ללמוד את מקצוע ההוראה כי אנו מאמינים בחשיבות החינוך למדינת ישראל. אנו מחפשים דרך להשפיע ולהפוך את המערכת ליותר רלוונטית לתלמידים וגם למורים עצמם, שהרי חווית המורים והתמיכה הציבורית בהם משפיעות בעקיפין על חווית התלמידים. הקולות היוצאים נגד המורים הותיקים הם קריאה גם נגד אפשרות ההתפתחות המקצועית שלנו והיכולת שלנו לתרום למערכת לטווח ארוך.

 

מדינת ישראל נמצאת רגע מלפספס את דור העתיד של המחנכים, לו הציבור בישראל משווע כל כך. במקום להתייחס למורים השובתים כאל עובדים חיוניים, הם זוכים ליחס מזלזל ונאלצים להילחם על הזכות לשכר הוגן. מי שחפץ באנשי חינוך איכותיים ומסורים צריך להזדעק אל מול האטימות כלפי מאבק המורים. איך מצפים לראות אנשי חינוך איכותיים נכנסים למקצוע הזה כאשר מזלזלים ביכולת שלהם להתפרנס?

 

חדשנות, יוזמה ופיתוח נחוצים בשדה החינוך, לא פחות מבהייטק. אז איך מסבירים פערי שכר של מאות אחוזים בין חינוך והוראה ובין עבודה בהייטק?

 

אנו מודיעים כי כל דחייה בחתימה על הסכם שיעלה את השכר לכלל המורים והגננות, מעמיקה את משבר האמון בינינו לבין המדינה ומטילה צל על תמונת העתיד שלנו כאנשי חינוך.

רבים מאיתנו כבר מתלבטים אם עשו את הבחירה הנכונה בלימודי הוראה.

אל תגדעו לנו את החלומות על חינוך, תאפשרו לנו להסתער בבטחון על שדה החינוך בישראל.

 

אנו דורשים מכל נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות לעשות כל שעל ידם על מנת לקדם עליית שכר מיידית ולייצב את המערכת כולה, למען דור העתיד של המחנכים ודור העתיד של המדינה.

מזמינים אתכם, סטודנטים להוראה להצטרף לקריאתנו ולחתום על המכתב.

לפרטים נוספים:

נמרוד דורון - 052-664-2066

נוי רונן - 050-531-2693

יובל לוי - 054-542-5369

עידו מור - 054-248-9060

אלון אופנהיימר - 052-335-0909

עומר ברדה - 052-533-0121

סטודנטים מהמכללה האקדמית בית ברל

לחתימה על המכתב:

אנו, סטודנטים וסטודנטיות לחינוך, תומכים במאבק המורים לחתימה על הסכם שכר חדש והוגן! אנו מודיעים כי כל דחייה בחתימה על הסכם שיעלה את השכר לכלל המורים והגננות מעמיק את משבר האמון בינינו לבין המדינה ומטיל צל על תמונת העתיד שלנו כאנשי חינוך.
אנו דורשים מכל נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות לעשות כל שעל ידם על מנת לקדם עליית שכר מיידית ולייצב את המערכת כולה, למען דור העתיד של המחנכים ודור העתיד של המדינה.

תודה

bottom of page