top of page
העלאת שכר

העלאת שכר משמעותית לעובדות ועובדי ההוראה: לפחות 10,500 ש"ח למורה מתחילה ועדכון שכר בשאר דרגות הוותק בהתאם.

*חלק זה מבוסס על העמדות שפורסמו בתקשורת.

  • עדכון השכר למורים המאוגדים בהסתדרות המורים נחתם בשנת 2017, הוא לא בתוקף משנת 2019. שכר המורים עבר שחיקה דרמטית.

  • מורה מתחילה מקבלת משכורת של כ-6,800 ש״ח בחודש (57% מהשכר הממוצע במשק) על משרה מלאה. מורים צעירים לא מצליחים להתקיים בשנים הראשונות במקצוע ולכן ישנה עזיבה של מורים מתחילים שהולכת ומתרחבת.

  • בהשוואה בין-לאומית ישראל נמצאת בפער גדול בשכר המורים המתחילים.

  • הסתדרות המורים דורשת העלאה של שכר המורים המתחילים למינימום 10,500 ש״ח בחודש (כ-85% מהשכר הממוצע במשק) והעלאה לשאר דרגי השכר בהתאם.

  • משרד האוצר מתנה את עליית השכר ברפורמות מבניות: שינוי בחופשות, אפשרות לשכר דיפרנציאלי על פי הישגים במקום שכר על פי דרגות הותק. מבחינת הסתדרות המורים אין מקום לשום דיון מבני על מערכת החינוך לפני שמייצבים אותה באמצעות עדכון שכר לכלל עובדות ועובדי ההוראה.

36

בישראל, מספר השנים הנדרש להגעה אל שיא הוותק של מורה בחטיבת הביניים הוא 36 שנה – עשר שנים יותר מהממוצע בOECD.

*מרכז המחקר והמידע של הכנסת

1/3

בכל שלבי החינוך ישראל ממוקמת בשליש התחתון בשכר של מורים מתחילים בOECD

*מרכז המחקר והמידע של הכנסת

74%-62%

בשנת 2019 מורה מתחיל בישראל השתכר 62%-74% מהשכר הממוצע של מקביליו בOECD

*מרכז המחקר והמידע של הכנסת

29

ישראל ממוקמת במקום ב-29 מתוך 37 מדינות ה-OECD בשכר המורים המתחילים. בין קולומביה לאסטוניה.

*מתוך כתבה על סוגיית השכר - טל כספין באתר החדשות "דבר"

boxing.png
boxing.png

דרישת המורים

העלאה ל-10,500 ש״ח לחודש (עלייה של 47%) למורים מתחילים והעלאה תואמת לשאר דרגי השכר של כלל עובדות ועובדי ההוראה. הצעת האוצר פוגעת במורות הוותיקות ויוצרת שחיקה משמעותית בשכרן. פגיעה כזו תעודד עזיבה נוספת של המקצוע ותחריף את המשבר במערכת החינוך. משרד החינוך מביע תמיכה גלויה בעמדת המורים. 

boxing.png

דרישת המורים

הרפורמה בימי החופשה אינה על הפרק במו״מ הנוכחי מכיוון שנדרשים לה תהליכי תכנון ותיאום ארוכים. אין מה לדון בה כאשר המשבר בשכר המורים חריף כל כך. יתרה מזאת, הקטנת מספר ימי החופשה של המורים רק תגביר את השחיקה במקצוע ותגדיל את עומס ההוראה הכבד ממילא.

על מה מתווכחים?

משרד האוצר

boxing.png

העלאת שכר

העלאת שכר למורים מתחילים ל-8,200 ש״ח בחודש (עלייה של כ-20%) והקפאת שכר למורים הוותיקים.

משרד האוצר

boxing.png

חופשות

התניית עליית השכר ברפורמה בלוח החופשות השנתי של המורים במטרה להתאימו לימי החופשה במשק. מציעים להתחיל את החופש הגדול בחודש אוגוסט במקום ביולי וכך ליצור גשר לחגי תשרי.

במבחני PISA ב2019 מתוך 42 מדינות שנבדקו בישראל היו הפערים הגדולים ביותר בהישגים בין בתי ספר חזקים לבתי ספר מוחלשים. הפער בהישגים הלימודיים ובידע של התלמידים בישראל הוא הגבוה בעולם המערבי.

42

*אתר החדשות דבר

Asset 2.png

שוויון בחינוך

יש ניסיון להשתמש במשא ומתן על הסכם שכר חדש למורים כדי לקדם רפורמות מבניות שעלולות להחליש את שוויון ההזדמנויות במערכת החינוך הישראלית ויקדמו תהליכי הפרטה.

המורות והמורים עומדים כחומה בצורה נגד ניסיונות אלה ודורשים – שיפור השכר. על רפורמות אפשר לדבר בהמשך, כרגע צריך לייצב את המערכת!

שוויון בחינוך
boxing.png
boxing.png

דרישת המורים

על מה מתווכחים?

משרד האוצר

boxing.png

לא תהיה פגיעה בוותק ולא שכר דפרנציאלי. מקצוע ההוראה בישראל חייב לאפשר מסלול עד גיל פנסיה של התפתחות מקצועית, גדילת שכר והכרה ציבורית בנסיון.

 

שכר דפרנציאלי יוביל למאבק בין מנהלים  על העסקת המורים, חשדנות ואיבה בין המורים לבין עצמם , ויגדיל פערים במערכת.

הכנסת מרכיב המתגמל "הצטיינות מורים" במחטף, ללא תהליך תכנון וללא מו"מ עם הסתדרות המורים המגדיר מהי הצטיינות, כיצד מעריכים אותה ומתגמלים אותה, יפגע במורים ובתלמידים.

הוותק

קביעת שכר לפי הישגים ולא לפי וותק.

העלאת מעמד המורה

ממוצע ציוני הפסיכומטרי של המתקבלים ללימודי החינוך וההוראה בישראל הוא הנמוך ביותר מבין כל שאר המקצועות הנלמדים. לפי הדו"ח, ממוצע ציוני הפסיכומטרי של הסטודנטים לחינוך עומד על 533 באוניברסיטאות, ו-423 בלבד במכללות להוראה (לצורך השוואה, ממוצע ציוני הפסיכומטרי של המתקבלים לרפואה עומד על 727).

423

*הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2020

שחיקת שכר המורים מביאה לשחיקה נוספת במעמד המורים, הנמצא גם ככה במקום ירוד בישראל. השיח הציבורי על המורים רווי בדימויים שליליים ואיגודי העובדים של המורים זוכים להתנגחויות חדשות לבקרים.

המורות והמורים מהווים את חוד חנית האחראי על ההשכלה והחינוך של ילדי ישראל. הם מתמודדים מידי יום עם כל תחלואיה של החברה, בשאיפה לגדל כאן דור עתיד שיצעיד קדימה את החברה, הכלכלה, המדע והתרבות. הם עושים את אחת העבודות החשובות ביותר בישראל וצריך להתייחס אליהם בהתאם.

עליית השכר היא המרכיב המרכזי בהעלאת מעמד המורות והמורים ויחד איתה ישנן פעולות נוספות שניתן ונכון לנקוט.

כדי למשוך כוח הוראה צעיר ואיכותי, נדרש להפוך את ההוראה למשימה לאומית ומתגמלת.

העלאת מעמד המורה
boxing.png

על מה מתווכחים?

המורים מוצגים כקבוצה אינטרסנטית בעלת תנאי עבודה פריבילגיים.

בפועל, מדובר על עבודה עמוסה ושוחקת הדורשת מיומנות ואנרגיה רבה. ראוי להתייחס אליה כשליחות ציבורית ולא כבחירה שמצטערים עליה.

bottom of page