top of page

איך מממנים את כל זה?

למדינת ישראל יש את המשאבים לשפר את מערכת החינוך. רק לאחרונה פרסם משרד האוצר על עודפי גביית מיסים של כ-33 מיליארד ש״ח מאז תחילת 2022 ועל עמידה ביעד גירעון נמוך בצורה חריגה למדינות מפותחות אחרות. אפשר וצריך להגדיל את השקעת המדינה בחינוך ילדינו!

  1. הגדלת תקציב החינוך בכ-5 מיליארד ש״ח. לא ניתן לנהל מערכת חינוך מתקדמת במדינה עם ילודה רבה כמו ישראל בלי להמשיך ולהגדיל את ההשקעה. שהיא אגב, השקעה חוזרת. מערכת חינוך חזקה יוצרת משק חזק וצומח. כאשר מרעיבים את המערכת, מקבלים כמובן את התוצאה ההפוכה – מערכת מתנוונת וחלשה אשר זוכה לקיתונות של ביקורת.

  2. צמצום שעות הלימוד של התלמידים יכול להקטין את עלויות השכר בתקציב החינוך ולאפשר את ההקלה בעומס ההוראה.

  3. שינוי בסדירויות הפדגוגיות בבית הספר יכול לצמצם את שעות ההוראה הנדרשות (למשל: למידה עצמית של תלמידים בקבוצות, חונכות לימודית של תלמידים בוגרים עבור תלמידים צעירים ועוד)

bottom of page