top of page

מאבק על שכר המורים = מאבק על העתיד של כולנו

Asset 3.png

מעמד המורות הולך ונשחק. גם משום שמדובר על מקצוע שברובו הגדול מורכב מנשים וגם מתוך זלזול עמוק בעובדי ציבור במדינת ישראל. כדי למשוך כוח הוראה צעיר ואיכותי נדרש להפוך את ההוראה למשימה לאומית ומתגמלת.

Asset 2.png

נראה שישנו ניסיון להשתמש במשא ומתן על הסכם שכר חדש למורים כדי לקדם רפורמות מבניות שיכולות להשפיע על השוויון במערכת החינוך הישראלית ולקדם תהליכי הפרטה.

המורות והמורים עומדים נגד ניסיונות אלה  ודורשים – שיפור השכר. על רפורמות אפשר יהיה לדבר בהמשך, כרגע צריך לייצב את המערכת!

Asset 1.png

העלאת שכר משמעותית – הסכם השכר למורים המאוגדים בהסתדרות המורים לא בתוקף משנת 2019. כך נוצרה שחיקה של השכר שמלכתחילה נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק.

הגדלת שכר המורים חיונית במיוחד למורים מתחילים.

מערכת החינוך נמצאת בסכנה! ללא הסכם שכר חדש שיאפשר קיום בכבוד לעובדות ועובדי ההוראה בישראל, נישאר ללא אנשי הוראה במערכת וללא הצטרפות של צעירות וצעירים למקצוע בשנים הבאות. המאבק על שכר המורים הוא המאבק על העתיד של כולנו.

bottom of page