top of page
background.png

מאבק על שכר המורים = מאבק על העתיד של כולנו

presentationWhite.png

מעמד המורות הולך ונשחק. גם משום שמדובר על מקצוע שברובו הגדול מורכב מנשים וגם מתוך זלזול עמוק בעובדי ציבור במדינת ישראל. כדי למשוך כוח הוראה צעיר ואיכותי נדרש להפוך את ההוראה למשימה לאומית ומתגמלת.

scales-of-justiceWhite.png

האוצר וגופים נוספים מנסם לנצל את המשא ומתן על הסכם שכר חדש למורים כדי לקדם רפורמות מבניות בהסכמי השכר שיחלישו את השוויון במערכת החינוך הישראלית ויקדמו תהליכי הפרטה.

המורות והמורים עומדים כחומה בצורה נגד ניסיונות אלה  ודורשים – שיפור השכר. על רפורמות (שלא מגדילות את אי השוויון) אפשר לדבר בהמשך, כרגע צריך לייצב את המערכת!

money-graph-with-up-arrowWhite.png

העלאת שכר משמעותית – הסכם השכר למורים המאוגדים בהסתדרות המורים לא בתוקף משנת 2019. כך נוצרה שחיקה של השכר שמלכתחילה הינו נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק.

הגדלת שכר המורים חיונית במיוחד למורים מתחילים.

מערכת החינוך נמצאת בסכנה! ללא הסכם שכר חדש שיאפשר קיום בכבוד לעובדות ועובדי ההוראה בישראל, נישאר ללא אנשי הוראה במערכת וללא הצטרפות של צעירות וצעירים למקצוע בשנים הבאות. המאבק על שכר המורים הוא המאבק על העתיד של כולנו.

bottom of page