top of page

עדכון על המשא ומתן על סמך ההצעה האחרונה שפרסם משרד האוצר

מעודכן ליום 25.08.22

עמוד זה מתייחס בעיקר לשכר המורים ולא לשכר הגננות והמנהלים. לשכרם נתייחס בהמשך.

*כלל הנתונים בדף זה מבוססים על פרסומים רשמיים בתקשורת.

סלע המחלוקת נמצא בשאיפת האוצר לצמצם את חשיבות הוותק כמרכיב בשכר ולהחליפו בהיגיון אחר (לטענתם ההיגיון הוא ״הצטיינות״). המשמעות עלולה להיות - דחיקה של מורים וותיקים מהמערכת דרך המשך השחיקה בשכרם והפיכת ההוראה למקצוע זמני שאין מוטיבציה להישאר בו לאורך זמן. בכך גם להחליש את הארגונים המקצועיים של המורים.

זהו תהליך שהופך את עובדי ההוראה ובתמונה הרחבה יותר את עובדי המגזר הציבורי לעובדים צעירים עם פחות כוח וניסיון שעל מנת להשתדרג כלכלית יצטרכו לעבור לשוק הפרטי אחרי מספר שנים.

הקרב על הוותק

כיום הטיפוס במדרגות השכר בנוי על 2 מרכיבים:

דרגה

למורים ישנן 9 דרגות.

עלייה בדרגה היא שילוב של השתלמויות (שעות התפתחות מקצועית) ופז"ן (פרק זמן נדרש שצריך לעבור עד לעליית הדרגה)

התקדמות זו קשורה גם בהערכה של ביצועי המורים

ותק בהוראה

מספר שנים במקצוע

הצעת האוצר משטחת את גרף הטיפוס במדרגות השכר – נקודת פתיחה גבוהה יותר אך העלייה מדרגה לדרגה ושנת וותק אחת לשנייה נמוכה משהייתה בהסכם הקודם.
כלומר, גם אם השכר למורה מתחיל עולה ב-30%, השכר הממוצע יעלה ב-8%, וזאת לאחר שהעדכון האחרון להסכם השכר נעשה ב-2017. 
לפי הלמ״ס מאז העדכון האחרון של שכר המורים עלה מדד המחירים לצרכן ב7.84% כך שעלייה ממוצעת של 8% בשכר היא למעשה לא עלייה כלל. 
הצעת הסתדרות המורים מתייחסת להעלאת שכר משמעותית בשנים הראשונות שתלך ותקטן, תוך עדכון שכר לכלל שדרת המורים באופן שישקף את שחיקת שכרם לאורך השנים. נקודת הפתיחה למורים המתחילים מבחינתם – 10,500 ש״ח שכר.

קצת סדר

דרישת המורים

הצעת האוצר

כיום

10,500 ש״ח (עלייה של כ-50%)

עלייה של 3,600 למורים מתחילים

9,000 ש״ח (עלייה של 30%)

עלייה של 2,100 למורים מתחילים

עלייה של 400-600 ש״ח למורים ותיקים (15 שנה ומעלה)

6,900 ש״ח

שכר למורים מתחילים

לשמור על ההיגיון הנוכחי עם מוכנות למתן  מעט את עליית השכר בין הדרגות.

 

מלכתחילה דובר על עליית שכר של כ-40% בשנים הראשונות ועליה של 15-20% לוותק ודרגה גבוהים.

כ-50 ₪ בשנה

2% בשנים הראשונות, עד 1%- בוותק הגבוה. (138 ₪ בין דרגות 1-2 והולך ועולה בהתאמה)

עליית שכר עם הוותק

כ-250 ש״ח בין דרגה לדרגה.

קשה להעריך את החלק הזה במדויק משום שהאוצר לא פרסמו טבלאות שכר מלאות להצעה החדשה ורק סימולציות בחלק מהדרגות.

7.5%

עליית שכר עם דרגה

תגמול על שנות וותק, הכשרה מקצועית וניסיון.

לפי הצעת המורים (המשוערת), בשלוש השנים הראשונות מורה צעירה תרוויח סכום גבוה יותר מהצעת האוצר יחד עם המענק.

מענק התמדה של 24,000 ש״ח אחרי 3 שנים.

תגמול על שנות וותק, הכשרה מקצועית וניסיון.

איך נשמור על המורים במערכת

גיל הילדים: עד גיל 14

גיל הילדים: עד גיל 12

גיל הילדים: עד גיל 14

משרת אם 
אימהות זכאיות לשעתיים חופשה בשכר בשבוע. 

החל מגיל 50

החל מגיל 52

החל מגיל 50

שעות גיל

הפחתה של שעתיים שבועיות ללא הורדה בשכר.

עיבוד לנתונים שפירסם האוצר

האוצר הצהיר בהצעתו כי הגמול המינימלי למחנכת כיתה יעמוד על 1,100 ₪, אך בטבלאות שהציג ניתן לראות כי הפער בין מורה ללא תוספת תפקיד לבין מורה בתפקיד מחנכת עומד על 519 ₪ בלבד. למורה בשנתה הראשונה מדובר בגמול בגובה 5.76% לעומת המצב כיום שם גמול חינוך עומד על 10%. 

שינויים במבנה המשרה והגמולים

כיום מורים מועסקים 36 שעות בשבוע. הצעת האוצר דורשת להעלות את היקף המשרה ל-40 ש"ש. לטענת האוצר העלאת מספר השעות תיעשה ללא פגיעה בערך השעה. לא ברור איך הדבר עומד בקנה אחד עם עליות השכר הנמוכות יחסית בדרגות הגבוהות. לדוגמה מורה עם 20 שנות ותק בדרגה 7 תרוויח 71.81 ₪ לשעה לפי ההצעה החדשה לעומת 77.28 ₪ לשעה כיום. ראו את ערך השעה בגרף הבא:

גרף 1.png

דאגה לשיפור מצבם של חלק מעובדי ההוראה על חשבון חלק אחר

  • האוצר מציע מקפצת שכר גדולה ומבורכת למנהלים ולסגני מנהלים (תוספת של בין 2,500 ₪ עד 5,400 ₪ לחודש) ועוד מספר תמריצים. 

  • הצעת האוצר מתנה את העלאת השכר למורים הצעירים בצמצום של עליית השכר למורים הוותיקים.

  • גמישות תעסוקתית ומשיכת "טאלנטים" - האוצר כולל בהצעתו אפשרות לתגמול ספציפי למורים מעבר לשכר הבסיסי. פעולה זו מחזקת את שדרת הניהול של בתי הספר ומחלישה את מקומו של ארגון העובדים:

  1. יצירת מדדים נוספים והקלות בפיטורי מורים, או העברתם לבתי ספר אחרים

  2. יצירת חוזים אישיים למשיכת ״טאלנטים״. זאת בעוד מערכת החינוך נמצאת במחסור של 6,000 מורים.

  3. העלאת הקביעות משנתיים לארבע שנים, מה שיחליש את כוחו של המורה בשנותיו הראשונות.

  4. האוצר הגדיל את גובה מענק ההתמדה למורה שמסיים 3 שנים במערכת מ18,000 ש״ח בהצעתם הקודמת ל-24,000 ש״ח בהצעה הנוכחית.

  5. פגיעה בשעות שהייה – שעות השהייה בבית ספר הן שעות נזילות מטבען אך נדרשות. הצעת האוצר מעניקה אפשרות לקחת את השעות האלה לטובת מטלות מנהליות כמו ימי הערכות, והסעות תלמידים, ללא תגמול חלופי על המשימות שנותרו.

bottom of page